Jistota budoucí podoby Opatova

Jistota budoucí podoby Opatova

7. 1. 2020

Zajímá vás budoucnost Opatova? Přijďte se seznámit se studií zapsanou odborem územního rozvoje hlavního města Prahy a IPR, která určuje jeho budoucí rozvoj. Definuje nové centrum s občanskou vybaveností a službami, více zeleně a vody ale také relaxační plochy a sportovní využití ve stávajícím brownfieldu na Opatově. Informační centrum najdete ve vestibulu metra Opatov. Otevřeno bude každý den od 9. do 23. ledna 2020, vždy od 15 do 18 hodin.