Nad vašimi dotazy….díl první

Nad vašimi dotazy….díl první

20. 1. 2020

Moc děkujeme, že se aktivně zajímáte o projekt Nový Opatov. Po více než 10 dnech vás Informačním centrem prošlo přes 2 tisíce. Protože nám jde o to, abyste měli co nejvíce informací, dali jsme dohromady nejčastější otázky a přinášíme na ně odpovědi. Tedy na první část z nich. Další otázky a odpovědi dodáme brzy! A kdyby vás zajímalo cokoli dalšího, můžete využít možnost zeptat se na našem webu www.novy-opatov.cz.

Kde přesně výstavba bude probíhat?
Jedná se o lokalitu západně od ulice Chilská. Tedy projekt Nový Opatov se nijak nedotýká Litochlebského památku, ani ulice Hviezdoslavova, a nemá dopad na místní parkovací plochy.

Jak je zajištěno parkování v novém projektu?
Parkování je umístěno pod budovy. Počítáme navíc se sdílenými parkovacími plochami. Projekt je nicméně koncipován tak, aby byla maximálně využívána městská hromadná doprava – tedy metro, autobusy, a v budoucnosti také tramvaj. 

Jak to bude s tramvajovou tratí v lokalitě? Všude se o ní mluví…
Podle našich informací se s tramvajovou tratí v ulici Chilská počítá. Tramvajová trať by mohla vést z Chodovské do Spořilovské. Alespoň s tím počítají městští urbanisté a odborníci na dopravu. 

Jak to bude s přístupem do metra?
Metro bude přístupné přímo z nového náměstí, a to bezbariérově. Bude možné dostat se nejen do stanice metra, ale také na druhou stranu ke stanicím autobusu. Vše bezbariérově. Stanice projde navíc rekonstrukcí. Na úpravě vestibulu na západní straně se finančně bude podílet investor.

V současné době je lokalita relativně nebezpečná. Jak v projektu počítáte se zvýšením její bezpečnosti?
Dnes je lokalita zanedbaný brownfield, který k sobě, bohužel, přitahuje některé negativní sociální jevy. Živoucí náměstí a rozvoj lokality toto prostředí zásadně obmění, jak ukazují některé jiné příklady z rozvoje Prahy. Věříme, že bezpečnost již nebude problémem.

Jaký je harmonogram projektu?
Vždy samozřejmě záleží na schvalovací procesu. Věříme ale, že stavět bychom mohli začít v příštím roce, a hotovo by bylo kolem roku 2026.

Jak budou domy vysoké?
Na Chillské bude 8 pater u administrativních budov, navazuje se tak na výškovou hladinu projektů na druhé straně ulice. Směrem k rodinným domům výška administrativních budov klesá – pohybuje se od 4 do 7 pater. V severní části projektu, která se po křivce odklání od stávající zástavby, umisťujeme bytové domy s podnoží o 5 patrech, lokálně zvyšovanou na 12 pater. Nikdy ale nepřekračujeme výšku 40 metrů, což je závazný parametr pro lokalitu. V celé zástavbě se projekt zcela podvolil Územní studii, která vznikla na základě zadání MČ Praha 11, a do které promítla všechny své požadavky a přání. 

Mnoho z vás se také ptalo na to, proč byly v území červené kolíky. Ukazovaly, kde přesně budou postaveny domy. Podívejte se na obrázek (stáhnout zde), abyste si budoucnost lokality uměli lépe představit. 

 

situace