Připravujeme Nový Opatov

Připravujeme Nový Opatov

8. 3. 2024

Budoucnost Nového Opatova je opět o něco blíže. Abychom mohli lokalitu měnit ve funkční a žijící součást městské čtvrti, přistupujeme nyní k zahájení přípravných prací, které jsou nedílnou součástí procesu před samotnou realizací celého projektu. Abychom mohli vybudovat park, místo pro relaxaci, sport a setkávání, rozsáhlé vodní plochy, pěší cesty i cyklostezky, ale také náměstí, veřejnou vybavenost, bydlení či komerční plochy, musíme nejprve celé území na tuto rozsáhlou transformaci přichystat.

 

Již dříve jsme začali se zakládáním parku tam, kde to bylo možné. Nyní budeme pokračovat. Nový park podél ulic Bartůňkova a Starochodovská bude velký jako Karlovo náměstí! Naváže přitom na další blízké zelené plochy, především na známý a hojně využívaný jihoměstský Centrální park. Vysázeno bude nejméně 425 nových stromů u jejichž výběru jsme se soustředili na výběr vhodných druhů – aby dobře snášely zátěž života ve městě a aby minimalizovaly náročnost na údržbu. Pomůžeme také hmyzu a dalším živočichům v lokalitě. Proto budou vysázeny louky a travní porosty s běžnými domácími druhy rostlin. Luční a travní porosty budou doplněny samostatnými dřevinami, které odpovídají druhům přirozeným pro Českou republiku, jako jsou borovice, duby, javory, olše, jilmy nebo okrasné jabloně. Pestrost skladby zeleně dotvoří také bohaté zastoupení keřů, popínavých a vlhkomilných rostlin. V lokalitě bude také téměř dva tisíce metrů čtverečných vodních ploch, každý rok zde zadržíme přes 32 tisíc metrů krychlových vody, tedy dvě třetiny dešťových srážek. Vodu využijeme pro vodní plochy, zalévání, údržbu, zvlhčení a ochlazení vzduchu v široké lokalitě. 

Náletovou zeleň musíme nicméně nejprve pokácet a celé území připravit. Vybrané cenné stromy prostřednictvím speciální techniky přesadíme a vhodné části z pokácených dřevin využijeme v budoucím parku jako místa pro hnízdění ptactva, hmyzí hotely a mnohé další.

Příprava lokality, včetně kácení dřevin, začne 11. března 2024 a je plně v souladu s povolením č. j. MCP11/21/030842/OV/Krt, které vydal Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 11. 

V případě nejasností či jakýchkoli dotazů k přípravě lokality se na nás, prosím, neváhejte kdykoli obrátit. Jsme pro vás k dispozici na e-mailové adrese info@novy-opatov.cz.

 

Informační leták ke stažení

Informační leták (pdf)