Nový Opatov

Živoucí srdce Opatova a jeho příběhy

Centrum s obchody, službami, restauracemi a kavárnami, obklopené parkem, místy pro relaxaci, sport i zábavu dětí, dospívajících i dospělých. Rekonstruovaná stanice metra, tramvajová trať v Chilské. Ale také unikátní řešení vody v lokalitě, včetně vodopádu a nového potoka a rybníků s rostlinami a živočichy. Stovky nových stromů. To vše dostupné ze širokého okolí pro všechny z Prahy 11 a prostupné napříč. Prostor pro práci i zábavu. To je budoucnost Nového Opatova. Brownfieldu, který již více než 30 let čeká na své zapojení do života obyvatel Prahy 11.

01

příběh
náměstí

Srdcem nového centra Opatova bude velkoryse pojaté náměstí o celkové ploše 3 000 m2 o dvou úrovních. To přímo přiléhá k dopravnímu uzlu metra, bezbariérovému přístupu k autobusům, budoucí tramvajové trati v Chilské ulici a podchodu pod ní, přirozeně navazujícímu na centrální park a místní komunikace. Veřejně přístupné bezbariérové plochy přinesou ve dvou patrech širokou nabídku služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Nový Opatov - náměstí
Nový Opatov - náměstí
2 Václavská náměstí

2

Václavská náměstí

Celková plocha veřejného prostranství přes 7 700 m2, to jsou dvě Václavská náměstí.

3 000 m2 náměstí

3 000 m2

náměstí

Plocha samotného náměstí 3 000 m2 - to je náměstí u Národního divadla.

28 nových obchodních jednotek

28

obchodních jednotek

Dvacet osm nových obchodních jednotek.

Pošta
Lékárna
Ordinace praktického lékaře
Supermarket
Drogérie
Místní restaurace
Místní restaurace
Kavárna
Kavárna
Cukrárna
Lokální minipivovar
Květinářství
Metro C - Opatov
Pekárna
Nový Opatov - místo, kde jste doma
02

příběh
vody

Voda je dnes zásadním tématem nejen mimo města, ale i v jejich centrech. Uvědomujeme si to a jejímu zadržení v lokalitě a správnému nakládání s ní proto věnujeme výraznou pozornost. Vodu zadržujeme, recyklujeme a zpětně využíváme. Tím zlepšujeme životní prostředí na Opatově.

Nový Opatov - místo, které teče
Nový Opatov - místo, které teče
2/3 vody

2/3

vody využijeme

Dvě třetiny z dešťových srážek zadržíme a dále využijeme pro vodní plochy, zalévání, údržbu, zvlhčení a ochlazení vzduchu v široké lokalitě.

32 000 m3 vody

32 000 m3

zadržené vody

Každý rok zadržíme 32 000 m3 vody.

1 990 m2 vodních ploch

1 990 m2

vodních ploch

Celková rozloha vodních ploch je 1 990 m2. Jedenáctá největší vodní plocha v Praze.

Přírodní vodní plochy s filtrací, vodní ptactvo, vodní flóra, ryby
Molo pro relaxaci
Vodní kaskáda
Vodopád na náměstí
Vodoteč
Mlžítka v lokalitě
Zadržování vody v krajině
Zadržování vody v krajině
Povrchové vsakování vody, 16 000 m3 za rok
Zavlažovaná zeleň
Nový Opatov - místo, které teče
03

příběh
zeleně

Většinu území nového centra Opatova bude tvořit zeleň a vodní plochy - z celkové rozlohy území budou zabírat přibližně polovinu. Nový park podél ulic Bartůňkova a Starochodovská bude velký jako Karlovo náměstí! Naváže přitom na další blízké zelené plochy, především na Centrální park. Díky snadné dostupnosti a prostupnosti území se tak zeleň na Novém Opatově stane důležitým místem relaxace a sportu pro všechny věkové kategorie. Kromě vodních prvků, které budou prostupovat celou lokalitou, budou v rámci parku a dalších zelených ploch dětská hřiště, odpočinkové zóny, ale také kupříkladu cyklostezky. Zeleň bude v přímém sousedství restaurací, kaváren a služeb.

Nový Opatov - Místo plné zeleně
Nový Opatov - Místo plné zeleně
37 000 m2 zeleně

37 000 m2

zeleně

Přes 37 000 m2 zeleně - to jsou tři velká fotbalová hřiště.

více než 50 % je zeleň

50 %

je zeleň

Více než 50 % celkové plochy je zeleň.

425 nových stromů

425

nových stromů

Přes 425 nových stromů, tisíce keřů, desetitisíce květin.

Park
Park
Park
Alej
Alej
Alej
Louky podporující biodiverzitu
Vodní vegetace
Stromy na náměstí
Travnaté plochy pro sport a relaxaci
Travnaté plochy pro sport a relaxaci
Travnaté plochy pro sport a relaxaci
Zelené střechy
Zelené střechy
Zelené střechy
Nový Opatov - místo, které kvete
04

příběh
relaxace a sportu

Nový Opatov vzniká od počátku pro všechny generace a pro všechny obyvatele Opatova. To se odráží také v místech sportu a relaxace. V samotném centru lokality – pomyslném tepajícím srdci Opatova – vytváříme odpočinkové a klidové zóny, které vyváží okolní ruch, a vhodně naváží na lokální kavárny, pivovar či služby. Z centra je přitom možné zamířit promenádami a cestami lemovanými stromořadím a vodními plochami do parku, k herním prvkům, k cyklostezce či jen využít prostupnosti území při procházce.

Komunitní život
Komunitní život
2,5 km cyklotras

2,5 km

cyklotras

 

2,7 km promenád, cest a stezek

2,7 km

promenád, cest a stezek

  

6 zón pro sportovní aktivity

6 zón

pro sportovní aktivity

  

Kavárna v parteru
01 - Kavárna v parteru
Pojízdné stánky
02 - Pojízdné stánky
Kavárna v parteru
01 - Kavárna v parteru
Procházka
03 - Procházka
Kolárna
04 - Kolárna
Běžecké trasy
05 - Běžecké trasy
Venkovní posilovna
06 - Venkovní posilovna
Letní kino na náměstí
07 - Letní kino na náměstí
Kluziště
08 - Kluziště
Volejbal
09 - Volejbal
Pétanque
10 - Pétanque
Dětské hřiště
11 - Dětské hřiště
Skatepark
12 - Skatepark
Psí loučka
13 - Psí loučka
Odpočinek u vody
14 - Odpočinek u vody
Komunitní festival
15 - Komunitní festival
Nový Opatov - místo, pro život v pohybu
05

příběh
města

Bydlení v zeleni, a přitom v centru městské čtvrti. Absolutní dodržení takzvané koncepce „města krátkých vzdáleností“, které zajišťuje veškeré potřebné služby, volnočasové i pracovní příležitosti v okruhu 250 metrů. I to je budoucnost centra Opatova. Tak vypadá pohodlné žití.

Nový Opatov - město pro domov i práci
Nový Opatov - město pro domov i práci
72 000 m2 čistá plocha projektu

72 000 m2

čistá plocha projektu

Nejvyváženější mix pro bydlení i práci v lokalitě: práce 54 %, služby 12 %, bydlení 34 %.

414 bytů

414

bytů

414 bytů v osobním a družstevním vlastnictví či nájemních.

1/3 plochy The Park Chodov

1/3

plochy The Park na Chodově

Kanceláře na ploše 34 900 m2, což je jen 1/3 plochy The Park na Chodově.

Nájemní bydlení
Bydlení
Bydlení
Kanceláře
Kanceláře
Kanceláře
Kanceláře
Kanceláře
Obchody a služby
Obchody a služby
Obchody a služby
Obchody a služby
Nový Opatov - místo pro domov i práci
06

příběh
dopravy

Metro Opatov je přirozeným dopravním uzlem celé lokality. Bohužel tomu neodpovídá jeho současná podoba. V rámci rozvoje lokality bude rekonstruována stanice metra, ale také se budeme aktivně podílet na celkovém zlepšení dopravního uzlu u metra Opatov. Celkové řešení lokality přináší zvýšení přehlednosti a prostupnosti dopravního uzlu s důrazem na bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů. Nově vznikne plně bezbariérový přestupní prostor mezi metrem, autobusy a budoucí tramvají, v kombinaci s P+R a K+R parkováním v lokalitě.

Dopravní uzel na Chodově
Dopravní uzel na Chodově
1 392 míst k parkování

1 392

míst k parkování

 

20 % stání se zelenou energiíí

20 %

stání se zelenou energií

  

2,5 km nových cyklotras

2,5 km

nových cyklotras

  

100% bezbariérový přístup

100%

bezbariérový přístup

   

Cyklostezka k Botiči a Hostivařské přehradě
Cyklostezka k Botiči a Hostivařské přehradě
Cyklostezky (A22, A215, A212, A222, A225 a další) Nástupní trasa na hustou síť cyklostezek do Kunratic, Modřanské rokle, až do Vraného nad Vltavou, Chuchle, Černošic a také na pravobřežní vltavskou cyklostezku
Cyklostezky (A22, A216, ÚJ-BR) Nástupní trasa na cyklosíť do Parku Milíčov, do Průhonic, a dále až do Benic, Kolovrat, do přírodního parku Říčanka
Cyklostezky (8100, A21, A22, a další) Nástupní trasa směr Průhonice, Dobřejovice a okolí
Úprava křižovatky pro větší bezpečnost
Úprava křižovatky pro větší bezpečnost
Úprava křižovatky pro větší bezpečnost
Stanice metra
Stanice metra
Podzemní parking
Podzemní parking
Podzemní parking
Parking (Park & Ride)
Parking (Kiss & Ride)
Pěší docházka z horní části mapy: Chodovská tvrz (1 km), Aqua Sport Club Praha – bazén (1,2 km), Minigolf (1 km), Zookoutek (1,5 km), Lanový Park Hostivař (2 km), Hostivařská přehrada (2 km)
Pěší docházka z pravé části mapy: Milíčovský park (2 km), Zámek Petrovice (3 km)
Pěší docházka z levé části mapy: Vyhlídka (700 m), OC Chodov (1,3 km), Sport centrum (800 m), Kunratický park (2 km), Zookoutek (2,3 km), Nový Hrádek (2,7 km), Zámek Kunratice (2,5 km)
Nový Opatov - místo, které spojuje
07

příběh
historie

V oblasti táhlého hřebene mezi Kunratickým lesem a Hostivaří, ze západu ohraničené Kunratickým potokem a na severovýchodě potokem Botič, se dříve nacházely obce Chodov, Litochleby a Háj. Chodov je poprvé zmiňován v roce 1185, Litochleby a Háj jsou písemně doloženy od první poloviny 14. století. Posledním z dokladů staré zástavby Chodova zůstává Chodovská tvrz, dodnes stojící v trojúhelníkovém parku mezi ulicemi Ledvinova a Türkova. Ves Chodov bývala významná tím, že skrz ni procházela velmi stará dálková cesta směřující od Šeberova k Maninskému brodu v Libni.

Výstavba Jižního města
Výstavba Jižního města
Nový Opatov - rok 1844

1844

500-700 obyvatel

 

Nový Opatov - rok 1940

1940

4750 obyvatel

  

Nový Opatov - rok 1954

1954

4600 obyvatel

  

Nový Opatov - rok 1967

1967

4527 obyvatel

  

Nový Opatov - rok 1980

1980

54 000 obyvatel

  

Nový Opatov - současnost

současnost

86 000 obyvatel

  

Historie Opatova
05 / 2023
Nový Opatov v užším výběru pro budoucí sídlo významné energetické společnosti
01 / 2023
jednání s významnou energetickou společností o jejím budoucím sídle na Novém Opatově
06 / 2022
projekt Nový Opatov byl vybrán do dalšího kola výběru u více možných zájemců
05 / 2022
intenzivní příprava na probíhající výběrová řízení - snaha kvalifikovat Nový Opatov do základních kol výběru nájemců splněním kvalifikačních předpokladů, informování zástupců nájemců o výhodách lokality, celého širokého území i o kvalitách projektu, probíhají jednání s bankovní společností, s telekomunikační společností i s energetickou společností
04 / 2022
jednání s potenciálními zájemci o pronájem kancelářských budov - na základě oslovení velkých mezinárodních realitních agentur, snaha uspět v soutěži o nájemce, kteří by si pronajali celé kancelářské budovy, vypsání soutěží na nájemce
03 / 2022
představení projektu Nový Opatov provozovatelům cukráren, kaváren a firmám, které podnikají ve službách od kadeřnictví až po pedikůru. představení projektu a jeho budoucnosti a hledání takových provozovatelů, kteří budou schopni budoucím nájemníkům a vlastníkům bytů a současným obyvatelům mimo jiné Starého Chodova nabízet kvalitní služby
02 / 2022
představení projektu Nový Opatov provozovatelům restaurací a obchodů, konceptů prodejny potravin, pekáren, prodejen masa a další veřejné vybavenosti s cílem nalezení ideálních budoucích provozovatelů
01 / 2022
intenzivní jednání s místní samosprávou o podmínkách realizace a etapizace výstavby, aby byl průběh stavby koordinován s dalšími aktivitami v okolí
12 / 2021
zahájen předprodej bytů obyvatelům Prahy 11 s možností registrace
10 / 2020
podána žádost o ÚR
01 / 2020
veřejné představení projektu Nový Opatov
01 / 2020
slavnostní otevření Informačního centra, představení projektu představitelům hlavního města Prahy
01 / 2020
představení návrhu DÚR
11 / 2019
zapsání studie do veřejné databáze
12 / 2018
veřejné projednání návrhu studie
07 / 2017
Zadání Územní studie Opatov - Na Jelenách (MČ P11 ve spolupráci s Odborem územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy)
1980
otevřena stanice metra Opatov
1979
zahájení výstavby sídliště Jižní Město II
1970
zánik obcí Chodov a Litochleby. Zahájení výstavby sídliště Jižní Město II
1968
nový územní plán Prahy, počítající s rozvojem osídlení na Jižním Městě
1928
zahájení výstavby pražské kolonie
1185
první písemná zmínka o obci Chodov
1. POL. 13. STOL.
první písemná zmínka o obci Litochleby
8. - 9. STOL.
osídlení lokality Chodova Slovany
6. STOL.
první doklady slovanského osídlení Prahy
5. TISÍCILETÍ PŘ. KR.
mladší Doba kamenná nejstarší archeologické nálezy dokládající osídlení oblasti lidmi
Nový Opatov - místo, které bylo, je a bude ...